swea bangkok

Styrelsen 2013

Swea Årsmöte 2013 i Bangkok

 

 

Från vänster stående: Maria Mellblom, Katarina Svensson, Kerstin Andersson, Sara Hallström Munro

Från vänster sittande: Louise Westman, Anna Fylking, Jessica Johnsson

Ordförande:  Maria Mellblom 
Vice ordförande:  Katarina Svensson
Sekreterare:  Sara Hallström Munro
Kassör:  Kerstin Andersson
Medlemsansvarig:  Anna Fylking
Programansvarig:  Louise Westman
Web & Sponsoransvarig: Jessica Johnsson