swea bangkok

SWEAs donationsprogram

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Årligen delar SWEA ut donationer och stipendier i överensstämmelse med de syften och ändamål som finns fastställda i våra stadgar.

Med donationer från SWEA ska vi runt om i världen stödja, bevara, främja och utveckla kunskap i svensk historia, svenska språket, svensk kultur och traditioner. Det innebär att vi ska bevara och sprida svenskhet i världen och sätta Sverige på världskartan.

Våra syften och ändamål, basen för hela vår verksamhet, är helt unik; ingen annan förening utanför Sverige har som sitt främsta mål att främja Sverige i utlandet. Vi är också tryggt förankrade på drygt 70 platser runt om i världen vilket gör oss till en stor och viktig Sverigefrämjande organisation. Även detta är unikt och något vi ska vara stolta över.

SWEA är sedan starten en ”non-profit public benefit corporation”, registrerad i Kalifornien, USA. Vi åtnjuter därför skattebefrielse under de särskilda, förmånliga skatteregler som gäller under amerikansk lagstiftning. Denna förmån gäller dock bara så länge som vi uppfyller de villkor som myndigheterna ställer och som SWEA förbundit sig till genom ett avtal. I villkoren ingår, att vi bara kan dela ut donationer och stipendier i överensstämmelse med våra syften, fastställda i våra stadgar.

Detta är något som vi varje år redovisar och intygar i vår deklaration till de amerikanska myndigheterna.

För att inte riskera vår skattebefrielse och för att förverkliga våra syften och ändamål, är det viktigt att alla donationer och stipendier görs korrekt.

 

 

SWEA BKK DONATIONER 2017

Budgeten för i år är 30.000 baht.

Flera olika projekt diskuteras inom Donationsgruppen, som i år består av Agneta Bekassy de Bekas, Anna Frummerin, Birgitta Olsson och MariAnne Boström.

Ni är alla varmt välkomna med idéer aveende möjliga donationer, enligt SWEA’s stadgar.

 

SWEA BKK DONATIONER 2016

Budgeten för 2016 var 15.000 baht.

Följande Donationer gjordes under året:

  • 7.500 baht till Mammas Kök’s Svenska Påskfest för barnen i Kloeng Toey
  • 7.500 baht till Svenska Skolföreningen att användas till inköp av svenska böcker och kursmaterial

Donationsgruppen bestod av Agneta Bekassy de Bekas, Anna Eckervald Nilsson och MariAnne Boström