swea bangkok

SWEA Professional Bangkok

Är du nyfiken på företagsverksamhet och intresserad av arbetsliv och yrkesfrågor? I så fall ska du anmäla dig till SWEA Professional aktiviteter som äger rum cirka en kväll i månaden.

SWEA Professional är öppet för alla intresserade medlemmar oavsett om man själv yrkesarbetar och erbjuder bl a föredrag, studiebesök på företag och andra arbetsplatser, universitet, lokala eller internationella organisationer mm. Många SWEA medlemmar har också själva spännande yrken och framgångsrika karriärer nu eller bakom sig och mycket intressant att berätta från sina egna yrkesområden.

SWEA Professional grundades av SWEA San Fransisco 2010 och finns numera representerat i SWEA-avdelningar över hela världen. Nya grupper tillkommer varje år. SWEA Professional Bangkok startades 2017.

Om du har frågor eller ideer och förslag på aktiviteter – kontakta gärna någon i Styrelsen eller skicka ett email till sweaprofessionalbkk(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.