swea bangkok

Vad ska SWEA BKK fokusera på 2019?

Vad ska SWEA BKK fokusera på 2019? SWEA BKK kickade igång det nya verksamhetsåret med en workshop för styrelsemedlemmar samt representanten från SWEA Professional. Vi diskuterade strategier, mål, målgrupper, visioner och hur vi vill se SWEA i framtiden.

Vår utvärdering för 2018 låg till grund för våra samtal. Att lyssna på våra medlemmar är oerhört viktigt för det framtida arbetet inom SWEA. Vad vill våra medlemmar? Vad tycker de är bra? Vad saknas? Hur kan vi bli bättre? Etc.

Vi hade mycket intressanta diskussioner och flera idéer diskuterades i gruppen. Vi vill ju förstås arbeta för att SWEA ska vara ett attraktivt och professionellt nätverk för svensktalande kvinnor med olika bakgrund i olika faser i livet. SWEA ska främja vänskap, kontakter och stärka vår svenska identitet.

Vi konstaterade att det är svårt att nå alla åldersgrupper men det som kan attrahera mer kvinnor till att bli medlemmar är våra undergrupper som ligger under Sweas paraply. Det kan vara SWEA Professional, SWEA Art, SWEA Mamma-barn och SWEA Care men för att starta undergrupper krävs mer resurser och fler kvinnor som vill engagera sig vilket kan vara svårt. Vi i SWEA BKK har sedan förra året startat SWEA Professional och det är vi mycket stolta över.

SWEA BKK vill satsa på marknadsföring under 2019. Vi vill att de svenska kvinnor som flyttar till Bangkok ska känna det som en självklarhet att bli medlem i SWEA och dessutom vill vi få fler medlemmar från fler åldersgrupper. Men hur når vi dit?

Först och främst måste det vara enkelt att bli medlem i SWEA vilket innebär mer lättillgänglig information hur man blir medlem. Ett välkomstpaket ska tas fram till nya medlemmar som ska innehålla Sweas mål och syfte, information om faddersystemet, vilka medlemsförmåner man har, hur man hittar SWEA på Facebook, Instagram, hemsidan, KomMed och vilka intressegrupper som finns.
Fadderverksamheten startar upp igen vilket är en viktig del för att nya medlemmar ska känna sig välkomna. Vi måste synas mer på allmänna sociala medier ex svenskar i Bangkok och vi ska kontakta svenska företag och se till att vi finns med i deras introduktionsprogram när de får nya svenska medarbetare till Bangkok.

Styrelsen har ett stort och viktigt arbete framför sig men också inspirerande och roligt. Vi alla tycker det är härligt att vara en del av den största Sverige främjande ideella organisationen SWEA.

Eva Steinbach
SWEA Bangkok